نمونه و کیس لمینیت سرامیک دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش
نمونه و کیس لمینیت سرامیک دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش
نمونه و کیس لمینیت سرامیک دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش
نمونه و کیس لمینیت سرامیک دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

علت مراجعه : اصلاح زیبایی دندانها
ملاحظات درمانی : در بررسی انجام شده لثه اطراف روکشهای درمان ریشه شده سمت راست فک بالا به شدت ملتهب بودند و پس از خارج کردن روکشها مشاهده گردید که در زیر روکشها فضای باز وجود دارد و عدم تطابق دیده شد.

درمان :
۱- درمان ریشه دندان شماره ۶
۲- خارج کردن روکشهای ۳،۴،۵ و انجام جراحی افزایش طول تاج
۳-فایلر پست دندان ۶
۴-ترمیم دندان ۷
۵-روکش زیرکونیای دندانهای۳،۴،۵ و روکش گلاس سرامیک ۸
۶- لمینیت گلاس سرامیک دندانهای ۶،۷،۹،۱۰،۱۱،۱۲،۱۳

مدت درمان : بیمار ساکن ایران نبود و‌کلیه درمانها به صورت فشرده در مدت ۱ ماه انجام شد
(به خواست بیمار حداقل تفاوت رنگی بین دندانهای بالا و پایین انتخاب گردید)

مراجعین مرتبط

مراجعین سایر درمان‌ها

فهرست