روند طراحی لبخند – مریم

روند طراحی لبخند – فریمهر

روند طراحی لبخند – نگین

طراحی لبخند به چه معناست؟

مسیری که درآن لبخند بیمار براساس شخصیت وی ، فرم لب ها و اجزای دیگرچهره او طراحی میشود و هدف آن ایجاد بهترین و جذاب ترین لبخند برای بیمار است. این بازسازی می تواند شامل درمان های متفاوتی ، از بازسازی محدود توسط کامپوزیت گرفته تا، درمان های وسیع توسط لمینیت های سرامیکی یا بازسازی با کمک روکش های تمام سرامیک و درمان های ایمپلنت باشد.

بنابراین طراحی لبخند طیف وسیعی از درمان ها را شامل می شود که هدف نهایی آن ها ایجاد جذابیت ، زیبایی و تناسب لبخند با شخصیت بیمار است. اولین گام این درمان عکاسی صحیح از لبخند و چهره بیمار است تا با استفاده از نرم افزارهای دوبعدی و سه بعدی طرح های متفاوت برای بازافرینی یا شبیه سازی لبخند بیمار بررسی گردد.

این روش باعث ترسیم واقع بینانه نتیجه درمان برای پزشک و مراجعه کننده می شود. با کمک این روش زیباترین انتخاب موجود که می تواند بدون تداخل با عملکردهایی مانند تکلم ، جویدن ، بلع غذا و حرکات فکی انتخاب شود معین می گردد. و در نهایت بر اساس طراحی انجام شده ، مناسب ترین انتخاب از بین درمان های لمینیت کامپوزیت و سرامیک ، روکش وایمپلنت برای حفظ سلامت و بازآفرینی لبخند انتخاب می گردد.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت