درمان های لثه

مراحل بیماری های لثه و درمان آن

درمان ریشه

نکاتی که باید در مورد درمان ریشه به خاطر بسپاریم

ایمپلنت ها

آنچه که لازم است درباره ایمپلنت ها بدانیم

جراحی ها

انواع جراحی های دندانپزشکی

پروتزها

انواع پروتزهای دندان

ترمیم

انواع ترمیم های دندان

لمینت ها

سوالات رایج در مورد لمینت ها

روکش و بریج ها

انواع روکش دندان

دندانپزشکی و بارداری

تغییرات خاص دهان و دندان در دوران بارداری

لمینیت سرامیک

درمان تخصصی لمینیت سرامیک

لمینیت کامپوزیت

درمان تخصصی لمینیت کامپوزیت

دندان پزشکی سالمندان

سوالات رایج در مورد دندان پزشکی سالمندان

وظيفه ما پزشكان ساختن يك روز خوب است
برای همين لباس سفيدی به تن ميكنيم تا كه نويد روشنی و نور باشيم
ولی همواره همنشين تيره ترين ساعات زندگی انسانها، ساعات درد و رنج هستيم

بله ، كمتر كسی در ساعات خوش زندگی همنشين ما ميشود و كمتر كسی هست كه دلش برای ديدن ما تنگ شود .
آری ما كاشف نوريم و همنشين تاريكی در فضای زندگی امروز كه درد انسانها هر روز بيشتر ، سهم ما هم از اين تاريكی هر روز افزون ميگردد
پس خداوندا مردم را از درد و رنج دور گردان

دکتر روزبه صدری منش

فهرست