کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

آیا درمان ایمپلنت، دردناک و همراه با التهاب است؟

در زمان درمان انجام ایمپلنت ناحیه ای که برای قرار دادن ایمپلنت مد نظر است کاملا بی حس می شود، بنابراین بیمار در حین انجام جراحی معمولا درد و یا ناراحتی را احساس نخواهد کرد.

در زمان درمان انجام ایمپلنت ناحیه ای که برای قرار دادن ایمپلنت مد نظر است کاملا بی حس می شود، بنابراین بیمار در حین انجام جراحی معمولا درد و یا ناراحتی را احساس نخواهد کرد.
اما بعد از اتمام جراحی، بر اساس وسعت جراحی انجام شده و کارهای جانبی دیگری که انجام می گردد ممکن است بیمار درجه ای از درد و التهاب را تجربه کند که معمولا با مصرف مسکن ها و داروهای ضد التهاب امکان کنترل آن فراهم می گردد.
همچنین روش جراحی و مهارت جراح درمدیریت و کنترل بافت های اطراف ناحیه جراحی و کنترل آسیب رساندن به استخوان و بافت های اطراف می تواند میزان این درد و ناراحتی را کاهش دهد.
از موارد موثر دیگر در میزان درد و التهاب بیمار، وسعت درمان جراحی به لحاظ نیاز به پیوندهای استخوانی یا کشیدن دندان ها به صورت هم زمان است که می تواند بر روی میزان درد تجربه شده بیمار در مراحل پس از جراحی تاثیر گزار باشد.
اما با همه این تفاسیر مهم ترین فاکتوردر کنترل درد، میزان توانایی جراح برای کنترل آسیب حین جراحی و مصرف مناسب داروهای ضد درد و ضد التهاب پس از جراحی است.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت