درمان ترمیمی چیست؟

درمانی که طی آن عملکرد و ساختار ظاهری یک دندان با روش مستقیم یا غیر مستقیم بازسازی و جبران می شود، ترمیم دندان نام دارد. ترمیم دندان معمولاً به دنبال پوسیدگی بخشی از دندان ها و در نتیجه برداشتن نواحی پوسیده توسط دندانپزشک و یا گاهی بر اثر شکستگی، ترک یا پریدگی بخشی از دندان ها که حاصل فشار یا ضربه است، انجام می شود.

انواع ترمیم های دندان

همانطور که اشاره کردیم دو روش کلی برای ترمیم دندان های آسیب دیده وجود دارد که بر اساس میزان پوسیدگی و آسیب وارد بر دندان ها از این دو روش استفاد ه می شود:

ترمیم مستقیم

این روش، انتخاب مناسبی برای ترمیم پوسیدگی ها و یا آسیب های سطحی است. پس از برداشتن پوسیدگی ها، دندانپزشک شما بر اساس میزان پوسیدگی و محل دندان مورد نظر، با ماده پر کننده دندان شما را بازسازی می کند. معمولاً برای ترمیم دندان هایی که در معرض دید هستند و تحت فشار کمتری قرار دارند از کامپوزیت هم رنگ دندان استفاده می شود، اما برای دندان های انتهایی که دیده نمی شوند و اغلب تحت فشار بیشتری هستند از آمالگام استفاده می شود تا استحکام دندان افزایش پیدا کند. البته امروزه انواع جدیدی از کامپوزیت ها به نام “کامپوزیت خلفی” نیز وجود دارد که در صورت تمایل بیمار و صلاح دید دندان پزشک از این مواد پر کننده همرنگ دندان استفاده میشود. ترمیم مستقیم درمانی سریع تر و ساده تر نسبت به ترمیم غیر مستقیم است و معمولاً طی یک جلسه و در مطب دندانپزشکی کامل می شود.

ترمیم غیر مستقیم

در این روش که ویژه دندان هایی با پوسیدگی یا آسیب های بیشتر، مانند شکستگی ها و یا پوسیدگی های عمیق تر است اغلب با از دست رفتن بخش های بیشتری از دندان و یا کل آن رو به رو هستیم. در ترمیم های غیر مستقیم با پروتزهای ساخته شده مشابه دندان طبیعی می توان بخش های از دست رفته دندان را بازسازی کرد و استحکام، عملکرد و زیبایی ظاهری دندان را تامین کرد. بنا بر میزان تخریب دندان ها می توان از انواع روکش ها، onlays & inlays استفاده کرد. روکش ها دور دندان آسیب دیده را احاطه می کنند و از این طریق عملکرد آن را تقویت می کنند. ترمیم غیر مستقیم دندان معمولاً شامل بخش هایی است که هم در مطب دندانپزشکی و هم در لابراتوارانجام می گیرد. بنا براین در این نوع از درمان رسیدن به نتیجه نهایی معمولاً نیازمند چند جلسه می باشد.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت