چه تعداد لمینیت برای من مناسب است؟

واقعیت عمر این هستش که تعداد لمینیت سرامیکی برای بازسازی یک لبخند کاملا وابسته به وسعت لبخند و چهره بیمار است بیمارانی که در حین لبخند  تعداد بیشتری از دندان های خودشان را نشان می دهند اقلب اوقات نیازمند تعداد بیشتری لمینیت هستند

برای باز سازی یک لبخند چه به لحاظ آسیب هایی که به آنها وارد شده یا چه به لحاظ زیبایی چه تعداد لمینیت لازم هستش واقعیت عمر این هستش که تعداد لمینیت سرامیکی برای بازسازی یک لبخند کاملا وابسته به وسعت لبخند و چهره بیمار است بیمارانی که در حین لبخند  تعداد بیشتری از دندان های خودشان را نشان می دهند اقلب اوقات نیازمند تعداد بیشتری لمینیت هستند و افرادی که در حین لبخند دندان ها در پوشش ای از لب ها یا گونه ها قرار می گیرد و کمتر دیده می شود طبیعتا با تعداد کمتری لمینینت می توانند بازسازی خودشان را انجام دهند

فاکتور دیگه ای که در تایین تعداد لمینیت می تواند موثر باشد رنگ لمینیت است اگر قصد شما از لمینیت اصلاح شکستگی ها ، آسیب های دندانی ( سایش و … ) است و ترجیح می دهید در انتهای درمان دندان های طبیعی داشته باشید و از رنگ دندان های موجود خود برای باز سازی استفاده کنید طبیعتا می توانید با تعداد کمتری لمینیت محیط دهان خود را بازسازی کنید در صورتی که اگر قرار بر این باشد که لمینیت ها سفید رنگی داشته باشید که تفاوت رنگ با دندان های خودتان دارد طبیعی است که در حین بازسازی ما مجبور می شویم با تعداد بیشتری لمینیت کار بازسازی را انجام بدهیم تا اختلاف بین رنگ دندان شما و رنگ لمینیت هایی که انتخاب کرده اید کمتر به چشم بیاد

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت