کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

زمان بندی مناسب برای درمان ایمپلنت چگونه است ؟

ایمپلنت می تواند هم زمان با کشیدن دندان های آسیب دیده و یا سه ماه پس از ترمیم جای دندان کشیده شده در محل قرار گیرد که هرکدام از این درمان ها مزایا و معایب خود را داشته و جراح براساس بررسی های دیگر می تواند بهترین انتخاب را انجام دهد

ایمپلنت می تواند هم زمان با کشیدن دندان های آسیب دیده و یا سه ماه پس از ترمیم جای دندان کشیده شده در محل قرار گیرد که هرکدام از این درمان ها مزایا و معایب خود را داشته و جراح براساس بررسی های دیگر می تواند بهترین انتخاب را انجام دهد.
در زمان قراردادن ایمپلنت بر اساس کیفیت استخوان و تکنیک جراحی، میزان ثبات به دست آمده در استخوان، تعیین کننده زمان انجام مرحله ی دوم ( مرحله دوم شامل پروسه آماده سازی روکش) می باشد.
به این معنا که اگر استخوان کیفیت خوبی داشته باشد و ایمپلنت به محکمی در جای خود قرار گیرد، می توان بعد از دوماه کار آماده سازی روکش را انجام داد.
اما در صورتی که کیفیت استخوان نامناسب باشد یا پیوند استخوانی زیادی مورد نیاز شود، زمان شروع مرحله دوم می تواند تا 6 ماه به تاخیر بیفتد. پس تعیین زمان ساخت روکش در حین جراحی و با توجه به کیفیت استخوان و درمان های جانبی از دو ماه تا 6 ماه متغیر است

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت