شایع ترین مشکلات لمینیت

لمینیت ها ذاتا ساختار های بسیار مقاومی هستند و به ندرت دچار مشکل می شوند و به طور کلی عمری نزدیک 12 تا 15 سال دارند ولی با این حال مثل تمام ساختار هایی که داخل محیط دهان قرار می گیرند تحت تاثیر نیرو هایی که به آنها وارد می شود سایش هایی که در طی طول شب اتفاق می…

لمینیت ها ذاتا ساختار های بسیار مقاومی هستند و به ندرت دچار مشکل می شوند و به طور کلی عمری نزدیک 12 تا 15 سال دارند ولی با این حال مثل تمام ساختار هایی که داخل محیط دهان قرار می گیرند تحت تاثیر نیرو هایی که به آنها وارد می شود سایش هایی که در طی طول شب اتفاق می افتد و یا خوردن مواد غذایی می توانند دچار مشکلاتی بشوند ، عمده ترین مشکلاتی که در لمینیت ها دیده می شود پریدگی یا شکستگی لبه های آنها است که در صورتی که ما سعی بکنیم از مواد غذایی استفاده بکنیم که سخت نباشند این مشکل کمتر دیده می شود ، لمینیت های سرامیکی رنگ نمی گیرند دلیل این عدم رنگ گرفتن لعابی است که در داخل موره بر روی سطح آنها قرار می گیرد این یکی از تفاوت های عمده لمینیت های سرامیکی و لمینیت های کامپوزیتی است که باعث برتری آنها می شود ، لمینیت های سرامیکی به طور معمول تغییر رنگ نمی دهند و گذشت زمان باعث نمی شود که رنگ آنها تغییر کند برای این که سرامیک هایی هستند که در داخل موره پخته شده اند و طبیعتا دچار تغییر رنگ نمی شوند ، به ندرت لمینیت های سرامیکی ممکن از جایشان کنده و یا به طور کامل از سرای جای خودشان در آیند اقلب این موارد دلیل آماده سازی نادرست سطح زیری آنها و یا این که سمان کردن و چسباندن اشتباه آنها اتفاق می افتد که در صورتی که اشتباع مربوط به آماده سازی نا مناسب دندان باشد طبیعتا دندان پزشک مجددا باید سطوح رو آماده کند قالب بگیرد و لمینیت جدیدی بسازد و در صورتی که مشکل در ارتباط با نوع چسباندن لمینیت باشد به راحتی می شود با تمیز کردن سطح داخلی لمینیت و چسباندن مجدد آن این مشکل را بر طرف کرد در نهایت لمینیت های سرامیکی جزو درمان های هستند که ماندگاری بالایی دارند ، تغییر رنگ پیدا نمی کنند و می توانند مدت مناسبی به بیمار سرویس مناسب رو ارائه دهند .

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت