نمونه و کیس لمینیت سرامیک دندان - کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

میزان تراشیدن دندان در لیمنیت سرامیک؟ آیا همیشه تراش دندان لازم هست؟

میزان تراش در لمینیت سرامیکی به چه میزان است به طور معمول فضای لازم برای ساخت یک سرامیک حدودا 4/0 میلیمتر با بالا است بنابراین ما می توانیم با حداقل ایجاد فضای 4/0 میلیمتری فضای مناسب رو برای ساخت یک لمینیت سرامیک تامین کنیم

میزان تراش در لمینیت سرامیکی به چه میزان است به طور معمول فضای لازم برای ساخت یک سرامیک حدودا 4/0 میلیمتر با بالا است بنابراین ما می توانیم با حداقل ایجاد فضای 4/0 میلیمتری فضای مناسب رو برای ساخت یک لمینیت سرامیک تامین بکنیم
و یا آیا در تمام بیماران نیاز هستش که ما تراش رو انجام دهیم ؟
خیر ، در بسیار از بیمار که هدف از درمان ما بیرون تر آوردن دندان یا تغییر دندان به سمت بیرون است ما میتوانیم بدون تراش فضای کافی رو برای ساخت یک لمینیت داشته باشیم.

آیا تمام لمینیت های سرامیکی نیاز به تراش دارند  ؟

خیر ، در صورتی ما نیاز به تراش داریم که دندان ها رو نیاز داشته باشیم به سمت داخل تر ببریم یا این که در شرایط حاضر در موقعیت کنونی خودشان حفظ کنیم و در مواردی که می خواهیم با لمینیت سرامیکی آنها را از موقعیت فعلی خودشان بیرون تر بیاوریم تا بتوانید پشتوانه بهتری لب ها و لبخند شما باشد اقلب اوقات بدون تراش کار ما انجام می شود ولی اگر بخواهیم مقدار این تراش را برای خودتان بازسازی کنید به این شکل می توانید تصور کنید که ضخامت هر برگه A4  حدودا 1/0 میلیمتر است بنابراین وقتی ما صحبت از 4/0 میلیمیتر تراش می کنیم یعنی این که ضخامت 4 عدد کاغذ رو در کنار همدیگر داریم به عنوان میزان مورد نیاز ما برای تراش در نظر بگیریم مقدار بسیار کمی است ، آسیب بسیار کمی به سطح دهان وارد می کند و نهایتا می تواند درمان ماندگاری باشد .

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت