کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

آیا نتیجه درمان ایمپلنت می تواند زیبایی مانند دندان های طبیعی باشد؟

بله قطعا می تواند این نتیجه درمانی حاصل گردد اما این اتفاق وابسته به مواردی می باشد که توضیحشان را در این اینجا ارائه می کنیم.

آیا نتیجه درمان ایمپلنت می تواند زیبایی مانند دندان های طبیعی باشد؟

بله قطعا می تواند این نتیجه درمانی حاصل گردد، اما این اتفاق وابسته به موارد زیر است :
متعاقب کشیدن دندان ها، معمولا استخوان­ها عرض و طولشان تغییر می­کند و اگر در زمان کشیدن و قراردادن ایمپلنت این موضوع توسط جراح مدنظرقرار نگیرد، باعث تغییرات بسیار زیادی در ناحیه لثه­ ها و استخوان می شود که سبب می شود طول و شکل و فرم دندان­های نهایی متفاوت از دندا­های مجاورباشد. بنابراین اولین قدم کنترل تحلیل استخوان یا تغییرات استخوانی در حین کشیدن وگذاشتن ایمپلنت است که باعث تفاوت در کیفیت خدمات درمان می­شود.
ایمپلنت باید در محل کاملا درست وصحیح قرار بگیرد تا بتواند پایه مناسبی باشد برای روکشی که در مرحله­ ی بعد بر روی آن سوار می شود.
بنابراین موقعیت قرار گرفتن ایمپلنت باید بر اساس شکل نهایی دندان و میزان استخوان موجود تعیین گردد.

زیبایی دندان ایمپلنت وابسته به دو عامل است.

  • حفظ بافت استخوان و لثه
  • شکل مناسب روکش­ها

این دو فاکتور می­توانند نتیجه درمان را تحت تاثیر قرار دهند.

اگر جراحی ایمپلنت، جراحی مناسبی نباشد معمولا استخوان اطراف ایمپلنت تحلیل می رود و به طبع آن بافت لثه ای هم دچار تحلیل می شود و در نهایت طول دندان های ایمپلنت بیش از طول دندان های طبیعی خواهد بود که می تواند تاثیر بسیار زیادی بر روی ظاهرفرد داشته باشد
دومین مشکل کاهش عرض استخوان ها پس از کشیدن دندان هاست که باعث فرورفتگی در نواحی ایمپلنت گذاشته در روی سطح لثه می شود، این اتفاق بر شکل نهایی درمان تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
در درمان های ایمپلنتی عمدتا در مرحله بازسازی از روکش ها استفاده خواهد شد.
زیبایی روکش ها وابسته به موقعیت مناسب قرارگیری ایمپلنت ها در فک و دقت درمان گر در بازسازی شکل زیبایی ایمپلنت ها خواهد بود.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت