آیا دندان لمینیت شده مستعد پوسیدگی است؟

خیر، در صورتی که درمان های لمینیت چه کامپوزیت و چه سرامیک به صورت درست انجام شوند زیر آنها توسط چسبی بسته می شود و آن فضا کاملا سیل شده و غیر قابل نفوذ است و بنابراین احتمال امکان پوسیدگی و مشکلات لسه ای در اطراف آنها بسیار کم یا اصلا وجود ندارد به شرط این که آسیبی به دندان…

خیر، در صورتی که درمان های لمینیت چه کامپوزیت و چه سرامیک به صورت درست انجام شوند زیر آنها توسط چسبی بسته می شود و آن فضا کاملا سیل شده و غیر قابل نفوذ است و بنابراین احتمال امکان پوسیدگی و مشکلات لسه ای در اطراف آنها بسیار کم یا اصلا وجود ندارد به شرط این که آسیبی به دندان ها وارد نشود و پوسدگی یا التهاب لسه ای افزاشی پیدا نکند درمان صحیح دندان پزشک و رعایت بهداشت توسط بیمار هستش بنابراین شما می توانید این گونه فکر بکنید که درمان ها لمینیتی باعث آسیب بیشتر یا پوسیدگی بیشتر یا التهاب و بیماری لثه ای بیشتر در صورت اجرا صحیح برای شما نمی شود ولی بعد از 10 تا 15 سال که از عمر آنها گذشت چه اتفاقی می افتد ، بعد از 10 تا 15 سال در صورتی که تمام موارد از رعایت بهداشت و اجرای درمان به صورت صحیح اتفاق افتاده باشد لمینیت ها معمولا دچار فرسودگی ، شکستگی ، پریدگی و اتفاق های دیگری می شوند یا به دلیل تحلیل لثه لبه های آنها دیده می شود و دندان پزشک کافی است که لمینیت ها را جدا کرده و قالب جدیدی بگیرد و لمینیت جدیدی رو تحویل شما بدهد بنابراین دندان در سر جای خودش سالم باقی مانده و آسیب چندانی ندیده و در عین حال می تواند درمان جدید یا لبخند زیباتری داشته باشد که طبیعتا تطابق بیشتری رو با دندان های دارد که 15 سال از عمرشان گذشته و نیاز دارند که مجدد ترمیم و بازسازی و بهینه سازی بشوند می توانید خیال راحتی داشته باشید مه درمان های لمینیت باعث آسیب دندانی نمی شوند به 2 شرط :

  1. اجرای صحیح درمان
  2. رعایت مناسب بهداشت
فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت