کلینیک دندانپزشکی دکتر صدری منش

پیوند سینوس چیست ؟

سینوس های فکی نواحی خالی و پر از هوا هستند که در ناحیه گونه ها و اطراف بینی قرار دارند. این نواحی بعد از کشیدن دندان ها معمولا به سمت پایین گسترش پیدا می کنند و باعث می شوند که استخوان باقی مانده بعد از کشیدن دندان از بین رود.

سینوس های فکی نواحی خالی و پر از هوا هستند که در ناحیه گونه ها و اطراف بینی قرار دارند.
این نواحی بعد از کشیدن دندان ها معمولا به سمت پایین گسترش پیدا می کنند و باعث می شوند که استخوان باقی مانده بعد از کشیدن دندان از بین رود.
برای آغاز درمان ایمپلنت دندان اگر سینوس وسعت زیادی پیدا کرده باشد و فضای کافی برای گزاشتن ایمپلنت نداشته باشیم معمولا نیاز است که قسمتی از فضای داخل سینوس ها را با مواد استخوانی پر کنیم
و پس از گذشت مدت زمان مشخصی مواد پیوندی تبدیل به استخوان می شود و بعد نهایتا در آن مناطق ایمپلنت ها قرار داده خواهند شد.

فهرست
فرم مشاوره رایگانرزرو نوبت
فرم مشاوره رایگان رزرو نوبت